Moją dewizą jest profesjonalizm, przejawiający się w wysokim poziomie merytorycznym świadczonych usług oraz staranności i poufności.

Oferuję  wysokiej jakości tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) i zwykłe w przystępnych cenach i krótkich terminach.

Tłumaczenia zwykłe lub uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)  o tematyce ogólnej

·         akty urodzenia, małżeństwa i zgonu
·         zaświadczenia o zameldowaniu, wysokości dochodu, itp.
·         dokumenty samochodowe
·         odcinki wypłaty, wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe
·         świadectwa szkolne, dyplomy i suplementy
·         świadectwa pracy, umowy o pracę itp.
·         zaświadczenia o niekaralności, ubezpieczeniowe i z ewidencji działalności gospodarczej
·         dokumenty medyczne: zwolnienia lekarskie, wyniki badań, wypisy ze szpitala itp.
·         prace naukowe
·         umowy
·         dokumenty sądowe
·         i inne

 

 

Tłumaczenia prawnicze dokumentów związanych z obrotem gospodarczym

Dzięki posiadanej przeze mnie wiedzy z dziedziny zarówno prawa jak i lingwistyki zdobytej dzięki współpracy między innymi z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuję Państwu tłumaczenia prawne i prawnicze na najwyższym poziomie językowym i merytorycznym.  Niemal każda specjalistyczna dziedzina ma swój specjalistyczny język, a dobry przekład wymaga dobrego zrozumienia tego co się tłumaczy. Moje wykształcenie prawnicze i lingwistyczne daje Państwu gwarancję uzyskania wysokiej jakości przekładu zarówno w warstwie lingwistycznej jak i merytorycznej.  Dodatkową gwarancją jakości wykonywanych tłumaczeń jest stała współpraca z native speakerem języka angielskiego.

W ramach tłumaczeń prawniczych oferuję między innymi tłumaczenie:

·         dokumentów założycielskich spółek polskich i zagranicznych
·         umów
·         pełnomocnictw
·         dokumentów procesowych
·         i innych